آموزش هنر خاتم کاری، برای کودکان محله های کم برخوردار شیراز
(۱۴۰۰/۰۱/۱۵)
کودکان کار به استقبال سال 1400 رفتند
(۱۴۰۰/۰۱/۱۰)
طرح اشتغال همراه با آموزش در حین کار ویژه بهبود یافتگان سوء مصرف مواد مخدر
(۱۳۹۹/۱۲/۲۷)
به کودکان کار و خیابان لباس عید اهداء شد
(۱۳۹۹/۱۲/۱۹)
تلاش اداره پیشگیری و ساماندهی آسیب دیدگان اجتماعی شهرداری شیراز در خصوص جذب و ساماندهی معتادان متجاهر از بافت تاریخی فرهنگی شیراز .محله ی سنگ سیاه
(۱۳۹۹/۱۲/۱۹)
هدایت معتادان متجاهر از مسیر آب در رودخانه خشک
(۱۳۹۹/۱۱/۲۰)
طرح ساماندهی معتادان متجاهر شهرک قصر قمشه شیراز ،انجام شد
(۱۳۹۹/۱۱/۱۸)
آموزش برای بهبود یافتگان سوء مصرف مواد مخدر
(۱۳۹۹/۱۱/۱۴)
اجرای طرح جذب ،جمع اوری و ساماندهی معتادین متجاهر از سطح شهر
(۱۳۹۹/۱۱/۰۹)
جذب و ساماندهی کودکان کار و متکدی
(۱۳۹۹/۱۱/۰۴)
کارگاه روانشناسی گروهی کودکان کار برگزار گردید
(۱۳۹۹/۱۰/۳۰)
جمع اوری و ساماندهی معتادین متجاهر زن از سطح شهر شیراز
(۱۳۹۹/۱۰/۲۹)
کودکان کار برگزیدگان مسابقه "کتابخوان جوان " شدند
(۱۳۹۹/۰۹/۲۶)
ساماندهی معتادین متجاهر بافت تاریخی و فرهنگی
(۱۳۹۹/۰۹/۲۶)
طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی
(۱۳۹۹/۰۹/۲۶)
aaa
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶